Support Agreement
Umowa o Wsparcie

DAC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Air Energy” na podstawie Umowy o Wsparcie zawartej w dniu 17 lipca 2020 roku z Tech-Impact Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Tech-Impact Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI sp. k. z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.

Celem projektu jest opracowanie prototypu urządzenia chłodniczego, którego podstawą fizyczną jest przemiana adiabatyczna, a jedynym czynnikiem chłodzącym powietrze. Prototyp spółki DAC ma zapewnić ekologiczne, niedrogie, łatwe w instalacji rozwiązanie do tymczasowego przechowywania żywności, transportu lub klimatyzacji budynku. Technologia dynamicznego chłodzenia powietrzem ma potencjał, aby w pełni zastąpić obecnie używane urządzenia, znacząco zmniejszyć zużycie energii elektrycznej do chłodzenia i wyeliminować emisję CO2 z chłodzenia.

Planowanym efektem projektu jest testowe wdrożenie prototypu Air Energy u klientów w środowisku zbliżonym do rzeczywistego.

Wartość projektu: 1.050.000,00 PLN.

Wysokość dofinansowania projektu z UE:: 840.000,00 PLN.

Dynamic Air Cooling Technology

PL: DAC Sp. z.o.o. | 12 Lutego str, b 25, off. 7 | 82-300 Elblag | Poland

UA: AirEnergy | 28/2, M.Grushevsky str., of. 43 | Kyiv 01021 | Ukraine 

+420.734.206.218 | +380.507.354.714

©2018-2020 by Air Energy